Kender du en ung, som skal i gang med en ungdomsuddannelse?

Indlægget herunder er fra 2016 – det betyder, at der kan være ændringer i forhold til det skrevne. Jeg kan henvise til www.ug.dk. Uddannelsesguiden (I daglig tale UG) opdateres af undervisningsministeriet, og vil blive opdateret løbende.

Og bliver du forvirret over alle de forkortelser, man bruger i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse? Så fortvivl ikke jeg har lavet en oversigt til dig.

 

Infografik ungdomsuddannelse

 

De gymnasiale uddannelser

De gymnasiale uddannelser er typisk 3-årige – men de kan også være 2 årige (HF) eller 4 årige (EUX), og de bruges oftest som adgangsbillet til en videregående uddannelse. I disse år vælger langt de fleste unge en gymnasial ungdomsuddannelse.

Den mest udbredte af de gymnasiale uddannelser er nok STX, som også er den ældste form for studentereksamen. Den tager 3 år, og den kan formes i den retning man ønsker at gå via forskellige fagpakker.

HHX foregår typisk på en handelsskole og udover de almene fag, så vil man have mulighed for at til vælge fag indenfor økonomi og erhvervsforhold.

HTX er den mere teknisk inspirerede studentereksamen, og her vil man have mulighed for at vælge fag indenfor teknik og teknologi.

HF er en 2 årig variant af det almene gymnasium, som adskiller sig ved at man skal have 10 klasse med, før man kan søge om optagelse.

EUX er en kombinations uddannelse, hvor man kombinerer en erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Det betyder, at man efter 4 år er færdigudlært håndværker, og samtidig har man læst de fag på studenterniveau som er adgangsgivende til en videregående uddannelse.

IB er den internationale studentereksamen, som kun udbydes på særlig udvalgte gymnasier. Her foregår uddannelsen på engelsk efter internationale standarder. IB – International Baccalaureate – started i Genève i Schweiz i 1960’erne, og man eksamineres efter international standarder. IB svarer til 2. og 3 g, så man starter med den 1. årige pre-IB, som er adgangsgivende til IB.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne varer typisk  3-4 år og man veksler imellem skoleophold og virksomhedspraktik/ansættelse i en virksomhed. Erhvervslivet er bekymret for, om der er nok unge, der går den her vej, og derfor er der i disse år meget fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

EUD er en praktisk uddannelse som retter sig imod et erhverv. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb som kan beskrives som et introduktionsforløb til en række beslægtede uddannelser, og et hovedforløb hvor man har valgt fag/erhverv.

SO-SU (social- og sundheds uddannelserne) er en to delt uddannelse. Den kan afsluttes efter trin 1. Hvorefter man kan søge arbejde som social og sundhedshjælper, eller man kan søge optagelse på trin 2 og blive uddannet social og sundhedsassistent.

PGU er pædagogisk assistent uddannelse. Denne uddannelse starter også med et grundforløb og fortsætter i en veksel mellem skole og praktik.

Andre muligheder for en ungdomsuddannelse

For unge som har afsluttet folkeskolen, men endnu ikke føler sig klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, er der også andre muligheder.

Det kan for eksempel være EGU eller STU

EGU er en erhvervsgrunduddannelse med særligt fokus på det praktiske arbejde. Her er der ikke så meget teori, og uddannelsen foregår typisk som en virksomhedspraktik, hvor der er afsat lidt ekstra ressourser til at hjælpe den unge i gang.

STU er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er et tilbud til unge med særlige behov som betyder, at de ikke kan begå sig i det øvrige uddannelsessystem. STU’en tilrettelægges med udgangspunkt i den unges behov, og kan variere meget i timetal og indhold.

Kilde: uddannelsesministeriets uddannelseguide 

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge, så tilbyder jeg også uddannelsescoaching, og det kan du læse mere om her