Den Nationale Sundhedsprofil 2022

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Danskernes-sundhed