Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge efter folkeskolen?

Privat uddannelsesvejledning er et tilbud, som dukker op flere og flere steder rundt i landet. Og det bliver mere og mere udbredt, efter at der blev skåret ned på den individuelle rådgivning i folkeskolen.

Selv har jeg arbejdet som vejleder siden år 2000, de seneste 4 år i min egen private praksis. Og jeg oplever, at unge i dag er langt mere presset af valget, end man var tidligere. Der er langt mere fokus på at opnå succes, og der er en tendens til at ”alt er muligt”, og ”hvis ikke det går dig godt – så er det din egen skyld”.

Det lægger et kæmpe pres på de unges skuldre, og jeg forstår godt, hvis du frygter valget, og gerne vil have individuel vejledning med udgangspunkt i dine ønsker. Kommer du til mig, så lover jeg, at jeg lytter til hvad det er du går og tænker på. Og jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig, med at træffe et valg som du har det godt med.

Det har det vist sig, at sådan er der rigtig mange der har det. Og derfor bliver det også mere og mere almindeligt, at man modtager privat uddannelsesvejledning.

Fakta: Center for ungdomsforskning har gennemført en spørgeundersøgelse som viser at hver 5 elev i 8-9 klasse er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge

Uddannelsesparathedsvurdering

I 8. klasse bliver det vurderet, om du er uddannelsesparat. Uddannelsesparathedsvurderingen skal sikre, at ikke uddannelsesparate elever får den hjælp og støtte, som de har brug for, så de også kan blive uddannelsesparate.

Når du bliver uddannelsesparathedsvurderet så kigger man på 3 faktorer, som er:

  • Dine karakter
  • Dine personlige forudsætninger
  • Dine sociale forudsætninger

Hvis du vil vide mere om, hvad der ligger til grund for vurderingen, så kan du læse mere på uddannelsesguiden.

 

Fakta: For at komme på en erhvervsuddannelse skal man være erklæret uddannelsesparat og mindst have opnået karakteren 2 i gennemsnit i dansk og matematik.

For at komme på gymnasiet skal man også være erklæret uddannelsesparat og have mindst 4 i gennemsnit i dine standpunktskarakterer – og fra 2019 ændres det til 5.

Hvem vælger privat uddannelsesvejledning?

Dem, der kommer til mig, er helt almindelige unge piger, som føler sig presset af at skulle vælge. Det er skræmmende at skulle træffe et valg, som har betydning for hele livet – det bliver til et stort og skræmmende valg – og du har helt sikkert hørt en masse om, at det er vigtigt, at du træffer det rigtige valg.

Ja, jeg kan godt forstå, hvis det stresser dig. Uddannelse er et vigtigt valg, og når alt er muligt – hvad pokker skal man så lige vælge?

Hvordan finder jeg den rigtige uddannelse?

Ja, det er slet ikke så let at svare på det spørgsmål, men jeg tror, at det handler om, at du skal lytte til din mavefornemmelse, og bruge din sunde fornuft. Mange af de unge, som jeg møder, de har faktisk en rigtig god indsigt i, hvilke muligheder de har, og de er også realistiske i forhold til hvad det er muligt. Men de fortæller også, at det er rart lige at komme forbi til en snak med en vejleder, inden de træffer den endelige beslutning. Og så er det, at jeg træder til med et tilbud om uddannelsescoaching.

Men hvad med uddannelsesloftet?

Uddannelsesloft har ingen betydning for dig, som skal i gang med en ungdomsuddannelse. Uddannelsesloftet gælder kun for de videregående uddannelser – altså de uddannelser du kan tage, efter du har afsluttet en ungdomsuddannelse.

Hvis du har spørgsmål til hvordan privat individuel uddannelsesvejledning foregår, så er du velkommen til at kontakte mig – og du kan altid få en 20 min gratis afklarende samtale.

De bedste hilsner,

Bente Brandstrup, uddannelsesvejleder