Optagelseskrav – til dig der vil videre efter folkeskolen

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV), er det nye frække ord i Optagelseskrav til ungdomsuddannelserfolkeskolen, og som noget helt nyt, så skal alle elever i 8. 9. og 10. klasse uddannelsesparathedsvurderes.

Det er elevernes lærere, der skal vurdere, om de er uddannelsesparate. Og det er elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, de vurderes på.

Sådan bliver man uddannelsesparathedsvurderet

Fagligt skal eleven have 4 i gennemsnit.

På det personlige plan vil eleven blive vurderet på motivation, selvstændighed, mødestabilitet, ansvarlighed og valgparathed. Det handler om, hvor vidt eleven har lyst til at gå i skole og lære nyt, om eleven på eget initiativ kan gå i gang med opgaveløsning – kan eleven møde stabilt og til tiden, og er eleven i stand til at tage et kvalificeret valg i forhold til uddannelsesvalget.

Socialt vurderes der ud fra elevens evne til samarbejde, respekt og tolerance i forhold til de øvrige elever og lærerne.

Elever der ikke lige umiddelbart vurderes som uddannelsesparate, skal vurderes nærmere af Ungdommens uddannelsesvejledning. UU’erne vil tage en mere specifik vurdering, hvor de kigger på de fag der relaterer til elevens uddannelsesønske samt de specifikke optagelseskrav.

Eleverne kan blive vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, til en gymnasial uddannelse – eller til begge dele.

Du kan læse mere om uddannelsesparathedsvurderingen her.

Optagelseskrav til en erhvervsuddannelse:

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal man http://www.dreamstime.com/stock-photo-carpenter-worker-woman-measuring-image12463900først og fremmest være erklæret  uddannelsesparat, og man skal have 02 i gennemsnit i fagene dansk og matematik – alternativt kan man blive optaget, hvis man har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Der er fire forskellige fagretninger også kaldet hovedområder

Omsorg, sundhed, pædagogik. Herunder ligger blandt andet uddannelserne til social- og sundhedshjælper, tandklinikassistent og frisør.

Kontor, handel og forretningsservice. Herunder ligger blandt andet uddannelserne eventkoordinator, salgsassistent og kontor

Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Det dækker for eksempel over uddannelserne til bager, tjener og landmand.

Teknologi, byggeri og transport. Hvilket blandt andet indeholder uddannelserne til murer, elektriker og smed.

Optagelseskrav til gymnasiet:

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse hhx, htx eller stx, skal man vurderes uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, man skal have afsluttet 9. klasse, og alle relevante prøver skal være gennemført, og man skal have haft 2-4 års undervisning i 2. Fremmedsprog (for eksempel tysk eller fransk).

Vælger eleven at tage 10.klasse, så skal man minimum aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Fravælges der fag, f.eks. tysk eller fysik, så vil jeg anbefale, at det gøres i samarbejde med skolens vejleder.

Søger eleven optagelse på HF, som også er en gymnasial uddannelse, så er det et optagelseskrav at man har afsluttet 10. klasse, og der skal aflægges 10. klasses prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Endvidere skal man have aflagt prøve i fysik i 9. eller 10. klasse og have modtaget 2-4 års undervisning i 2. Fremmedsprog (tyske eller fysik) og sidst men ikke mindst, så skal man selvfølgelig også vurderes uddannelsesparat.

Modsat tidligere, hvor eleverne fik hjælp af deres uu-vejleder til at blive tilmeldt til ungdomsuddannelserne, så er det i dag forældrenes ansvar. Det kan være en ordentlig mundfuld, men der er flere steder du kan få hjælp.

Undervisningsministeriet har lavet en guide som du finder her, og hvis du har brug for yderligere vejledning, så kan du kontakte e-vejlederne, som du finder her

Og hvis du gerne vil vide mere om uddannelsesparathedsvurderingen, så kan du læse mere om den her

Vil du gerne vide mere om optagelseskrav til ungdomsuddannelserne, så kan jeg anbefale dig, at du kigger mere på undervisningsministeriets uddannelsesguide i dagligtale ug.dk