Handels- og abonnementsbetingelser for Ungepotentiale ApS

Ungepotentiale ApS
Kohavevænget 9
5800 Nyborg
Telefon: 22 91 96 97

kontakt@ungepotentiale.dk
www.ungepotentiale.dk

CVR nr.: 38 58 57 54


Du bedes venligst læse hele dokumentet

Når du kontakter os
Vi er lettest at træffe på mail, idet telefonen er på lydløs ved coaching og undervisning. Dog er det også muligt at indtale en besked på telefonsvarer, og du vil blive kontaktet indenfor 24 timer. Du kan til enhver tid få oplyst vores individuelle ferieplaner (gælder de tilknyttede coaches i Ungepotentiale.dk), dog vil der altid være en disponibel coach, som kan kontaktes.

Betaling
Du kan betale med Visa/ Mastercard på vores online platform. Ved manuel faktura kan der kun betales via kontooverførsel og MobilePay. Du får tilsendt en faktura straks eller hurtigst muligt efter købet på den mail, du opgiver, når du bestiller.

Køber du digitale produkter på vores online platform, får du også straks efter købet via mail både en faktura og din adgang til produktet.

Individuelt tilrettelagte forløb samt nogen af vores kurser/workshop betales via manuel faktura. Fx Individuel tilrettelagt forløb til skoler og uddannelsesinstitutioner.

Betalingsfrist 8 dage på alle produkter (undtagen køb i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme).

Abonnementsaftale/ Rateaftale
For abonnementer/ ratebetaling gælder at prisen, som er oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver rate/ abonnementsperiode.

Kvittering for abonnement/ ratebetaling tilsendes per mail. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Der er ikke returret på allerede betalte abonnementer/ rater.

Ved indgåelse af ratebetaling skal hele det aftalte beløb betales som aftalt i ratebetalingen. Overholdes betalingerne ikke, vil adgangen til det købte produkt bortfalde til det skyldige beløb er indbetalt.

Alle aftaler er bindende
Vi handler både med private og med erhverv, og derfor skal du være opmærksom på, om prisen er opgivet med eller uden moms. Alle vores produkter og ydelser er momspligtige.

Brugsaftale
Produkter der købes er personlige, og må kun benyttes af køber og dennes husstand. Det er muligt at købe et produkt og give som gave. I så fald er produktet udelukkende gavemodtagerens og ikke købers.

Enhver form for brug til erhvervsmæssige formål er ikke tilladt ved køb af produkter henvendt til private, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produkterne. Det er heller ikke tilladt for dig eller tredje part at omgå – eller forsøge at omgå – eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis, med skriftlig tilladelse fra Ungepotentiale ApS og med kildeangivelse. Som kunde er det dit ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved Ungepotentiale ApS inkluderer en licens. Materialet må ikke distribueres på nogen måde. Købte online-produkter kan downloades max. 3 gange inden for 30 dage efter køb.

Alle onlineprodukter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Ungepotentiale ApS. Du er velkommen til at bruge onlineprodukterne til personligt brug. Det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets og e-bøger. Men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling – dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive produkter eller indhold fra Ungepotentiale ApS. Det er heller ikke tilladt at anvende onlineprodukterne til undervisning uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ungepotentiale ApS.

Fortrydelsesret bortfalder ved køb af digitale produkter
På Ungepotentiale ApS’s digitale produkter er der ingen returret. Men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Ved køb af onlineprodukter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed har adgang til det pågældende kursus eller den pågældende online workshop.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og abonnementet derved er taget i brug. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, webseminar. m.v.). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen. Levering sker umiddelbart efter betaling. Dette sker ved download via link tilsendt i mail.

Ved køb af kurser, uddannelser, workshops og øvrige live/ online events, fastholdes 14 dages fortrydelsesret, med mindre købet foretages mindre end 14 dage før afholdelse. I så fald bortfalder fortrydelsesretten.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Ungepotentiale ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Alle købte digitale produkter med download mulighed kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb.

Disclaimer
Vi skriver ud fra og bruger den viden, vi har lært på vores mange uddannelser og kurser, og om vores personlige betragtninger og erfaringer. Vores viden skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt – eller der sker brud på købsaftale. Ungepotentiale ApS forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.