De perfekte piger slider hård for at leve op til deres egne krav og idealer

Der tales og skrives i dette efterår en del om de perfekte piger. De perfekte piger er piger, der stiller ekstremt høje krav til deres egen formåen – piger for hvem kun det bedste er godt nok. De stræber efter de højeste karaktere, den perfekt krop, den perfekte kæreste og det perfekte job. Deres stræben har desværre også den meget triste effekt, at dobbelt så mange piger lider af stress og lav livstilfredshed i dag end for 10 år siden.

” Andelen af piger med høj livstilfredshed er faldet fra 30% til 24% fra 2002 til 2010 ”

Som coach møder jeg jævnligt unge piger der stræber efter det perfekte. De møder andre piger, som de opfatter som værende perfekte piger med styr på livet, og de stræber efter selv at komme til at tilhøre gruppen af perfekte piger.

Ofte er det ulykkelige piger der i deres jagt efter det perfekte oplever en stigende følelse af ensomhed, de spiser piller for at klare hverdagens stress, og de får for lidt søvn.

”Institut for Folkesundhed og Vidensråd for Forebyggelse” er her i efteråret udkommet med en rapport omhandlende unges trivsel. Jeg har læst rapporten og lavet et oprids af de fakta oplysninger, som jeg fandt mest interessante.

Ifølge rapporten er det hver femte ung i alderen 10-24 års alderen, der føler sig stresset ofte. Hver fjerde ung oplever stress ugentligt, og 1-8 % af de unge føler sig stresset daglig. Det er bekymrende læsning, især fordi stress kan udvikle sig til depression, og hvis man har lidt af depression som ung, så har man en øget risiko for også at opleve depressioner i voksenlivet.

Ensomhed

Endvidere er det imellem 5-18 % af alle landets børn og unge, der føler sig ensomme. Ogsåher er det pigerne, der er hårdest ramt, og der er en tendens til, at ensomheden blandt børn og unge er højest blande unge af forældre i de laveste indkomstlag. Ensomheden blandt unge har ikke ændret sig fra 1988 til 2010, hverken samlet eller i undergrupper fordelt på køn og alder.

Medicinforbrug

Der er også sket en stigning i antallet af unge der anvender medicin, og her er der typisk talt om hovedpinepiller. Mellem 34-60 % af de 11-15-årige bruger medicin mod hovedpine mindst en gang om måneden, med den højeste forekomst hos de 15-årige. Flere piger end drenge bruger medicin mod symptomer, og kønsforskellen tiltager med alderen. Igen er det de unge fra  de lavest soiale lag der er hårdest ramt, og har det højeste medicinforbrug. Sandsynligheden for at bruge medicin mod hovedpine er 35 % højere blandt børn fra de laveste sociale lag sammenlignet med børn fra høj social økonomisk gruppe.

Søvn

Jeg tror efterhånden de fleste er opmærksomme på at rigtig mange børn og unge får væsentligt mindre søvn end de anbefalede 8 timer pr. nat. For eksempel sover 75 % af 15-årige mindre end de anbefalede mindst 8 timer pr. nat. Også søvnkvaliteten – som for eksempel evnen til at falde i søvn, er dårlig blandt børn og unge. Hver tiende 11-15-årig sover dårligt om natten mindst én gang om ugen, og ca. hver fjerde har svært ved at falde i søvn. Modsat medicinforbruget, så er der ikke en tydelig social ulighed i forekomsten af søvnproblemer. Undersøgelsen viser en markant stigning i perioden fra 1984 til 2010 i andelen af 11-15-årige, som sover mindre end anbefalet. Også blandt de 16-24-årige er andelen med søvnproblemer og træthed steget voldsomt.

” Andelen af unge kvinder (16-24 år), der ofte er stressede og nervøse, er steget fra 14% til 26% fra 2005 til 2013 ”

Ovenstående underbygger desværre min teori om at de unge piger stiller store krav til egen formåen, og de presser sig selv hårdt for at fremstå som perfekte piger.

Jeg har haft flere piger i coaching med disse problemer, og igennem coaching har de heldigvis fået et mere afklaret forhold til hvad der er realistisk og en tro på, at de er gode nok, og de gør det godt nok.

Hvis du har lyst, så vil jeg også gerne hjælpe dig, og du kan læse mere om unge coaching her

Læs om vores “Selvværdsbooster”, hvor vi hjælper unge til et øget selvværd. Ønsker du at læse mere omkring selvværd, så læs vores forskellige blogindlæg f.eks. “Giver du din teenager lavt selvværd”, “Tro på dig selv – hvad forhindre dig” eller “Selvkærlighed for kærlighed”

Link til Workshoppen PigePotentiale, som er et tilbud til velfungerende piger, der af og til tvivler på, om de er er gode nok.