Slut med stress over karakterkrav

Slut med stress over karakterkrav

Af Bente Wonsild, Pigepotentialecoach i København.

Vidste du, at 50% af alle uddannelser slet ikke har noget karakterkrav?

Der er så meget fokus på karakterer og gennemsnit i medierne og blandt de unge, så man helt kan tabe vejret!

Heldigvis viser det sig, at billedet er mere nuanceret, når man dykker lidt ned i optagelseskravene på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.  Ja, der er 19 uddannelser, som i 2018 krævede et karaktergennemsnit på over 11. 

Og 10% af alle uddannelser krævede et karaktersnit på over 9.  

Med et snit på 7, kunne man komme ind på 70% af alle udbudte uddannelser og med et 6-tal stod 25% af dørene åbne. Hele 50% af alle uddannelser har slet ikke noget karakterkrav.

Hvis du vil vide mere om tallene, så besøg evt. Danmarks Evalueringsinstitut’s hjemmeside – www.eva.dk

Du kan hjælpe din datter, som måske er presset af egne forventninger til et højt snit, ved at tale med hende om, hvad hun egentlig drømmer om:

– handler det om drømmene om det gode voksenliv?

– handler det om hendes egne forventninger?

– eller handler det måske om hendes tanker om andres forventninger til hende?

Måske kan du fortælle hende om din egen vej gennem uddannelsessystemet og vej i arbejdslivet. Hvad gjorde, at du træf dine valg? Har du gået en lige vej fremad?

Et godt liv handler ikke om et karaktergennemsnit til en afgangseksamen, men om at træffe gode valg for sig selv på kort og på lang sigt. Så slut med alt det stress over karakterkrav, der er mange veje frem. Det er med at finde sin egen vej i livet.

Indlægget er skrevet af Bente Wonsild, som er Pigepotentiale coach i København Ø.

Bente har to coachuddannelser, en handlingsorienteret og en forståelsesorienteret.

Du kan læse mere om Bente og coaching i København Ø her