Ung og ensom – og midt i en utryg tid

Ung og ensom – og midt i en utryg tid

Af Mette Underlien, Pigepotentialecoach i  Odense

Børns Vilkår har offentliggjort en rapport, hvor undersøgelser viser, at 19 % af børn og unge føler sig ensomme engang i mellem og at hele 7 % ofte har følelsen. Det betyder, at næsten hver 4. barn oplever ensomhed.

Ensomhed er en smertefuld følelse, der kan opstå, når ens sociale relationer ikke opfylder de behov, man har for social kontakt. Ensomhed er en følelse, som ofte opstår, når man er alene og mangler selskab. Følelsen kan også opstå, selvom man har mennesker omkring. Så mærkes ensomheden typisk, fordi man føler sig anderledes end de andre eller at relationerne ikke er tilstrækkelig nære og dybe. Derfor er det meget forskelligt fra barn til barn, hvornår ensomheden opstår og mærkes.

Er du bekymret for din datter, så kan du booke 30 min gratis samtale hos os.

Ensomheden kan også være relateret til familien, fx hvis barnet ikke oplever, at forældrene interesserer sig nok for det eller at man sjældent laver aktiviteter sammen – eller måske føler barnet ikke, at det passer ind i den øvrige familie. Overgange i barnets liv, fx skilsmisse, skoleskift eller flytning kan også være faktorer som trigger ensomhedsfølelsen.

Og netop i denne tid, hvor COVID-19 har sat alle velkendte strukturer og dagligdagens rytmer og regler ud af kraft, kan ensomhedsfølelsen hos nogle børn blusse ekstra op. Fritidsaktiviteter holder pause, skolen er lukket og den sociale aktivitet er begrænset. Børn, som normalt har et udadvendt liv med mange sociale aktiviteter er afskåret fra det. Og børn med mindre socialt liv får nu endnu mindre kontakt end ellers. For børn og unge udspiller meget af deres sociale liv sig også i det digitale rum, et rum som for voksne kan være svært at gennemskue. Desværre er det sådan, at det er rigtig nemt at føle sig – eller være – ekskluderet i det digitale rum. Barnet er måske ikke med i chatten, gruppen, bliver ikke tagget eller med på de billeder, som bliver lagt på Instagram. Følelsen af at stå udenfor, og at det tilmed er synligt for alle, er voldsom for barnet. Det gør ondt.

Som mennesker er vi alle sociale i større eller mindre grad. Vi bliver formet gennem samværet med andre mennesker. Helt fra vi var ganske små, var omgivelsernes reaktion på vores følelser med til at skabe forståelse for vores egne følelser, tanker og selvfølelse. Det ligger i vores dybeste DNA, at vi har brug for hinanden. Det stammer helt tilbage fra vi var urmennesker og sad omkring lejrbålet. Hvis vi ikke havde en plads om bålet, var vi dødsens. Enten døde vi af kulde eller også blev spist af et vildt dyr.

Derfor gør ensomhed ondt. Det kan for barnet føles som liv og død. Og så uendelig vigtigt at gøre noget ved.

Vi hjælper gerne din datter, kontakt os for en gratis afklarende samtale

Ensomhed er desværre et tabu-belagt emne. Det er svært at snakke om, at man ikke har nogen at være sammen med. En konsekvens af ensomheden er nemlig, at barnet vender følelsen indad og føler sig forkert. Og med de sociale medier kan barnet (og voksne!) hurtigt få den tanke og følelse, at alle andre har et fællesskab og et perfekt liv – og at man simpelthen må have gjort noget – eller ligefrem er – forkert, når man ikke er med i fællesskabet. Og i øvrigt heller ikke er særlig perfekt. Undersøgelsen viser, at både drenge og piger føler ensomhed, men i særlig grad pigerne. Og modsat af, hvad man måske skulle tro, hjælper det ikke på ensomhedsfølelsen, at den unge har en kæreste.

Konsekvenserne er store. Ensomme børn klarer sig fx ikke så godt fagligt, oplever mistrivsel og har en lavere livstilfredshed. Det store og gode spørgsmål er selvfølgelig: hvad kan vi gøre ved det??

Som Børns Vilkår skriver, er det meget vigtigt at vi taler om det. Får brudt tabuet. For det er jo ikke barnet, som der er noget galt med. Det kan være kulturen, rammerne, miljøet eller udefrakommende omstændigheder, som skal justeres og forbedres. Som forælder kan du tage tage hånd om det ved at vide, at ensomhed er alvorligt. Og kan føles selvom barnet tilsyneladende har venner. I disse dage, hvor alting er vendt på hovedet, kan vi med fordel bruge tiden på at skrue op for samværet og tale om ting, som man ikke lige får gjort i en hektisk hverdag. Det er så vigtigt at give plads til at vise og tale om følelser – og lytte til barnet. Og støt det i aktiviteter og fællesskaber (når det atter er muligt), som kan give nye muligheder. Ensomhed skal tages alvorligt.

Hvis din datter er ensom, så kan hun lige nu få 30 min. gratis coaching

Mette underlien er Pigepotentialecoach i Odense.

Du kan læse mere om Mette her